googlef1821c196c415664.html

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Zuhair Murad  haute couture spring 2016
I in love with their couture dresses! So beautiful and elegant!

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2016

Armani Haute Couture Spring 2016
I really inspired by beautiful fabrics and details of this brand!

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Cứ làm những gì mình thích! ^^ hãy gắn mục đích vào, biết đâu may mắn, cơ hội sẽ đến với bạn! <3

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016